You, the petitioner

BTW-vrijstelling orthopedagogen handhaven

467 signatures

Vanaf januari 2013 moet een ouder of kind voor hulp bij een academisch geschoolde orthopedagoog 21% meer gaan betalen, vanwege een nieuwe plicht tot belastingheffing. Deze maatregel is onterecht, oneerlijk (de maatregel geldt niet zorg-breed) en nadelig voor alle betrokkenen. Teken mee op petities.nl!

Petition

We

orthopedagogen en (gz-)psychologen, allen academisch geschoold, en overigen die tegen onrecht zijn

 

establish that:

dat met de voorgenomen regelgeving vanaf januari 2013, waarin orthopedagogen verplicht zullen worden over door hen verleende diensten 21% belasting te heffen, is er sprake van schending van gelijke behandeling binnen eenzelfde beroepsgroep. Orthopedagogen/psychologen OG of BIG geregistreerd blijven wél vrijgesteld van BTW, ondanks dat het werkveld niet of nauwelijks verschilt van dat van orthopedagogen zonder OG of BIG. Zie ook sites NVO en NIP!

 

and request

de politiek dan ook met klem af te zien van het voornemen orthopedagogen de BTW-vrijstelling af te nemen, en orthopedagogen op gelijke wijze te behandelen als hun beroepsgenoten met een generalist en/of BIG registratie.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-19 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
A Groen 

History

Signatures