You, the petitioner
Https   cdn kiosk api.telegraaf.nl c6dbac52 8267 11eb 84eb 0218eaf05005

Blaricummermeent moet veilig

4 signatures

Wij vinden dat het verkeersplan voor de HOV onvoldoende aantoont dat de Stroomzijde veiliger wordt en juist onveilige situaties elders in en om de wijk bevordert. We verzoeken de gemeente alleen met een plan in te stemmen dat de veiligheid in en om de gehele wijk aantoonbaar bevordert.

Petition

We

bewoners van de Blaricummermeent en omgeving

 

observe

dat de plannen:

  • onvoldoende aantonen dat veiligheid in en om de wijk wordt gecre√ęerd
  • onveilige verkeersituaties bevorderen in en om de wijk
  • onvoldoende duidelijkheid geven over de maatregelen voor de Aristoteleslaan
  • onvoldoende is afgestemd met bewoners die als primaire belanghebbenden kunnen worden aangemerkt
  • in strijd is met het eerdere genomen raadsbesluit ten aanzien van een meerijdtrac√© voor de HOV en geen vrije busbaan

 

and request

alleen in te stemmen met een verkeersplan dat aantoonbaar zorgt voor een hogere mate van veiligheid, niet alleen op de Stroomzijde maar in en om de gehele wijk inclusief Aristoteleslaan. Deze maatregelen dienen voorafgaande aan uw instemming te worden getoetst op veiligheid en leefbaarheid door een onafhankelijke audit.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Blaricum 
Petition desk:
Lead petitioner:
Henk Jager 
Organisation:
Kernteam Blaricummermeent Moet Veilig 

History

Signatures