You, the petitioner

bevrijdt mijn broertje en zusje uit de klauwen v BJZ

Ik ben 23 jaar, en heb de mensonterende en zeer schrijnende uithuisplaatsing van mijn kleine stiefbroertje en zusje gefilmd en uit wanhoop ingezonden naar GeenStijl samen met een groot deel van de bestaande dossiers. Nu is er een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen mij, door BJZ, wegens smaad en bedreiging....

Petition

We

maken ons uit solidariteit sterk voor hem en zijn broertje en zusje.

 

establish that:

dat Bureau Jeugdzorg telkenmale blijft manouvreren in een paradox van enerzijds de steeds vaker slechts fictieve rol van 'beschermer' en anderzijds stelselmatig lijnrecht een juridische positie inneemt tegen het gezin en totaal andere belangen behartigt dan die van het gezin en daarbij niet zelden de Rechten voor Mens en Kind met voeten betreedt.

 

and request

een einde te maken aan deze terreur die liefde op de meest ondergeschiktste positie plaatst en die bol staat van de valse aannames over de gesteldheid en gezondheid van mensen en kinderen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2012-07-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ilja 

History

Signatures

Updates

Verzetten tegen jeugdzorg = arrestatiebevel

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/verzettentegenjeugdzorg_arre.html.

2012-04-20