You, the petitioner
Saa 6   gemaakt met postermywall %282%29

Bestraf psychologisch geweld

26 signatures

Nederland dient psychologisch geweld op korte termijn strafbaar te stellen om hiermee haar verplichtingen krachtens het Verdrag van de Raad van Europa (Istanbul) inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld na te komen.

Petition

We

Slachtoffers van psychologisch geweld

 

observe

  • dat Nederland haar verplichtingen krachtens het Verdrag van de Raad van Europa (Verdrag van Istanbul) niet nakomt
  • Het Verdrag van de Raad van Europa schrijft duidelijk voor dat alle vormen van geweld voorkomen en bestreden dienen te worden. Hiertoe behoort ook psychologisch geweld.
  • dat Nederland hiermee de mensenrechten en en de rechten van het kind schendt.
  • Volgens artikel 3 en artikel 33 van het verdrag dient psychologisch geweld strafbaar te worden gesteld, in Nederland is dit niet het geval.
  • In 2019 heeft GREVIO namens de Raad van Europa Nederland reeds verzocht maatregelen te nemen om psychologisch geweld te onderzoeken, te vervolgen en effectief te straffen. Dit is niet gebeurd.

 

and request

de Nederlandse overheid psychologisch geweld op korte termijn strafbaar te stellen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Lead petitioner:
J.K. Jacoba Vos-Feenstra 

History

Signatures