You, the petitioner
Raad van state   paleis kneuterdijk

Bescherm de burger met een Constitutioneel Hof

210 signatures

Petitie voor het beter beschermen van de grondrechten van de burger tegen onwettelijk en willekeurig handelen van de overheid.

Petition

We

Wij, de burgers van Nederland, vragen respect voor de grondrechten vervat in de Grondwet.

 

establish that:

  • Het is fundamenteel onjuist dat de wetgever -de Tweede Kamer- de rechter is over het eigen handelen.
  • Dit druist fundamenteel in tegen de scheiding der machten.
  • De instelling van een Constitutioneel Hof in Nederland is dringend gezien de conclusies van de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag in het rapport ‘Ongekend Onrecht’.
  • Immers, het gehele systeem - de gehele Trias Politica - heeft over langere tijd gefaald.
  • Een structurele correctie van het systeem is noodzakelijk.
  • Wil Nederland zich een volwaardige democratische rechtsstaat willen noemen dan dient het voor de burger mogelijk te worden naar een onafhankelijke rechter te stappen als zijn grondrechten door wetgeving of handelen van de overheid worden aangetast.

 

and request

een voorstel aan te nemen tot wijziging van artikel 120 van de Grondwet.

The answer

Er komt een Constitutioneel Hof

Het lijkt er op dat de regering een Constitutioneel Hof gaat invoeren, het akkoord stelt:

'Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.'

Het doel is dus bereikt en de petitie wordt gesloten.

Met dank aan alle ondertekenaars!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
(in)formateur 
Petition desk:
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Sybren Singelsma 

History

Signatures

Updates

Er komt een Constitutioneel Hof

Het lijkt er op dat de regering een Constitutioneel Hof gaat invoeren, het akkoord stelt:

'Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.'

Het doel is dus bereikt en de petitie wordt gesloten.

Met dank aan alle ondertekenaars!.

2024-05-16

Grondwet dag in de Kamer

Een Grondwetdag in de Tweede Kamer: dat smaakt naar meer! lees verder.

2022-04-25

Constitutionele toetsing in het regeerakkoord

Met het nieuwe regeerakkoord lijkt er toch iets te bewegen in Den Haag:

Er komt meer aandacht voor hervorming van het staatsbestel. Specifiek wordt er gekeken naar mogelijkheden voor grondwettelijke toetsing, en de positie van de burgemeester in het lokaal bestuur.

Laten we hopen dat regering en parlement er werk van maken!

.

2021-12-23