You, the petitioner

Beloning voor vrijwilligers

27 signatures

Sinds wmo de participatiewet kent, kan je verplicht worden mee te werken om vrijwilligerswerk te doen. Je hebt geen recht op beloning, terwijl fiscaal met bijstands uitkering 764 euro per jaar of 2,50 euro per uur, iemand een extra motivatie kan hebben om zich in te spannen voor je omgeving. Daar willen we wat aan doen, zowel bij bedrijven als bij de overheid om bij vrijwilligerswerk wel te betalen !!

www.wijkdedriehoek.nl geeft aan wat je kan doen, natuurlijk deze petitie tekenen, e-mailen aan politiek of liken van https://www.facebook.com/medezeggenschapfriesland

Petition

We

Iedereen, dus zowel werkenden, niet-werkenden als mantelzorgers etc. waarop een beroep wordt gedaan.

 

establish that:

Sinds de WMO de participatiewet kent, kan je verplicht worden mee te werken om vrijwilligerswerk te doen. Je hebt geen recht op beloning terwijl dat fiscaal mogelijk is met bijstandsuitkering €764 per jaar of €2,50 per uur. Iemand kan zo een extra motivatie hebben om zich in te spannen voor je omgeving.

 

and request

zowel bedrijven als de overheid wel te laten betalen bij het doen van vrijwilligerswerk.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leeuwarden 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-23 
Lead petitioner:
Lieuwe Hansma 
Website:

History

Signatures

Updates

Verdringing banen

Het is niet bedoeling dat je zorg doet, die door gekwalificeerde mensen gedaan wordt, waar voor een diploma of heel veel ervaring nodig is. Nee het gaat om kleine dagelijkse huishoudelijke bezigheden, welke de wmo cliënt door ziekte of veel stress, even geen tijd voor heeft of niet kan opbrengen.

+Read more...

Bijvoorbeeld je laat voor hem/ haar even de hond uit, je doet even de afwas / doet de was / maakt huis schoon of kookt even voor hem/haar. Even winkelen of even administratie bijwerken ofwel de dagelijkse bezigheden van iedere huishouding.

2016-05-01

in gesprek met mezzo

directrice liesbeth hoogesteeger wil oa. ook mantelzorgers financieel compenseren. Heb donderdag 29 okt.

+Read more...

in heerenveen bij zorgbelangcongres ook aantal organisaties aangesproken. Oa. movisie Karin  Sok begreep het dilemma en zou me informatie toesturen.

2015-10-31