You, the petitioner

'behoudens ieders verantwoordelijkheid jegens de wet'

Een grondwet is goed om te hebben. Het liefst moet die alleen het minimale bevatten van wat burgers van hun overheid en wat burgers toestaan dat de overheid van haar burgers eist.

In artikel 7.3 in onze grondwet staat een vergissing. Een vergissing waarin we de overheid de macht lijken te geven om te beslissen welke gedachtes en gevoelens wel of niet geuit, cq gedacht mogen worden. Die vergissing moet hersteld worden, net als alle andere vergissingen.

Petition

We

De burgers van Nederland

 

observe

Dat er in de Nederlandse grondwet enkele vergissingen staan. Deze moeten hersteld worden. De vergissing waar het in deze petitie om gaat is te vinden in het artikel 7.3 over vrijheid van meningsuiting. Vooraan het artikel waarin deze vrijheid wordt gegeven staat het woord

'vooraf'

en verderop in het artikel staan de woorden:

'behoudens ieders verantwoordelijkheid jegens de wet.'

Deze twee partities maken in feite de in het artikel gesuggereerde vrijheid onklaar. De controle (sensuur) wordt vooraf niet toegepast, maar kan achteraf net zo hard toeslaan. De wet, dat zijn de wetgever, het openbaarministerie, de rechterlijke macht en de sterke arm (politie) bepaald uiteindelijk in deze constructie welke gevoelens of gedachten wel of niet geuit hadden mogen worden. Feitelijk is er dus geen vrijheid van meningsuiting.

(Er staat nog meer overbodigs, maar in principe onschadelijks, in het artikel dat er ook uit zou kunnen).

 

and request

Wij verzoeken dan ook aan 1) het parlement, 2) het Europees hof voor de rechten van de mens 3) en elke andere instantie die deze vergissing kan rechttrekken,

deze twee partities uit dit artikel te verwijderen:

'vooraf'

en

'behoudens ieders verantwoordelijkheid jegens de wet.'

Op die manier kunnen we de vrijheid van meningsuiting echt 100 % veilig te stellen zonder mitsen en maren. Dus de autonomie en souvereiniteit van de individuele uiting terug te brengen waar deze hoort: bij het individu.

Bovendien verzoeken we de geadresseerden ook om bij de behandeling van deze petitie, niet alleen te kijken naar acute dreiging die van deze vergissing kan uitgaan, maar te kijken naar het principe.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2006-11-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Bart de Groot 
Organisation:
De burgers van Nederland 
Website:

History

Signatures