You, the petitioner

Behoud tram 25

1,160 signatures

Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB is van plan om met ingang van 2014 tramlijn 25 op te heffen. De tramverbinding is echter van groot sociaal, cultureel en economisch belang voor (oudere) bewoners van Amsterdam Zuid en voor de stad Amsterdam. Wij roepen het GVB op om tram 25 te behouden.

Petition

We

Red Amsterdam en Vereniging Ons Zuid (VOZ) en medestanders

 

establish that:

Dat het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) in haar Vervoersplan 2014 heeft aangekondigd om tramlijn 25 in 2014 uit de dienstregeling te nemen, op basis van de argumenten dat tramlijn 25 de minst frequente tramlijn van het GVB is, die het laagste aantal reizigers vervoert.

Dat de argumenten voor het schrappen van tramlijn 25 een direct gevolg zijn van demotiverende maatregelen die de stad de afgelopen jaren heeft genomen, in verband met de aanleg van en werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat. Deze maatregelen betreffen het omleiden van tramlijn 25, waardoor deze voor een deel noodgedwongen parallel loopt aan andere tramlijnen, en het terugbrengen van de frequentie van 10 naar 15 minuten.

Dat tramlijn 25 voor het begin van de aanleg van de Noord-Zuidlijn een goedlopende tramverbinding was. Wanneer de aanleg van de Noord-Zuidlijn is voltooid zal de tramlijn weer volgens de oorspronkelijke route dienen te gaan lopen, aangezien voor een aantal onderdelen van de route, zoals het laatste deel van de Rijnstraat, geen alternatieven zijn.

Dat de ontsluiting van het zuidelijke deel van stadsdeel Zuid door tramlijn 25 niet alleen van groot sociaal en cultureel belang is voor (met name oudere) bewoners van de Rivierenbuurt, maar bovendien van zeer groot economisch belang. Met het doortrekken van tramlijn 25 zullen de nieuwbouwwijk Overamstel en het Amstel Business Park een goede, rechtstreekse verbinding hebben met de binnenstad en Amsterdam CS.

 

and request

de Stadsregio er bij het GVB op aan te dringen tramlijn 25 te behouden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Stadsregio Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2016-10-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Floris Lieshout 
Website:

History

Signatures