You, the petitioner
Whatsapp image 2024 04 19 at 12.09.09

Behoud interlandelijke adoptie als kinderbeschermingsmaatregel

5,178 signatures

Op 16 april heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om interlandelijke adoptie af te schaffen. In het belang van kwetsbare kinderen voor wie ouders of familie niet kunnen, mogen of willen zorgen, roepen wij op adoptie te behouden als mogelijkheid om in een permanent gezin op te groeien.

Petition

We

Geadopteerden en anderen die hen steunen vanuit Stichting Interlandelijk Geadopteerden

 

establish that:

  • de Tweede Kamer met een nipte meerderheid de motie van de SP heeft aangenomen om te stoppen met interlandelijke adoptie
  • dit indruist tegen de rechten van het kind en meerdere internationale verdragen voor kwetsbare kinderen

 

and request

hier geen uitvoering aan te geven en interlandelijke adoptie als kinderbeschermingsmaatsregel te behouden, internationale verdragen te respecteren en met een duurzaam verbeterplan te komen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Lead petitioner:
Selina van der Meer 
Organisation:
Stichting Interlandelijk geadopteerden 

History

Signatures