U, de petitionaris
Bieb aarle

Behoud de huidige bibliotheek in Aarle-Rixtel

614 ondertekeningen

Er is besloten om een pilot te starten, waarbij de bibliotheek in Aarle-Rixtel wordt omgevormd tot mini-servicepunt. Dit houdt in dat er dan geen permanente boekencollectie meer aanwezig is. Inwoners kunnen dan alleen nog maar digitaal boeken reserveren en deze ophalen bij het servicepunt.

Petitie

Wij

bezoekers van de bibliotheek

 

constateren dat:

  • dat er een landelijke trend gaande is waarbij kinderen steeds minder lezen, leesvaardigheden achteruitgaan en zelfs de laaggeletterdheid toeneemt. De bibliotheek levert een bijdrage aan het bestrijden van deze trend.

  • dat het voor jong en oud ontzettend belangrijk is om echte boeken te bekijken en even te lezen waar het over gaat. Een digitale lijst bekijken en daar een boek uit kiezen is toch echt iets anders.

  • dat iedere inwoner volgens de regering binnen een redelijke afstand toegang hebben tot een volwaardige openbare bibliotheek. Een servicepunt voldoet in onze ogen hier totaal niet aan.

 

en verzoeken

om de beslissing voor de pilot te herzien en de huidige bibliotheek te behouden.

Het antwoord

Update pilot Bibliotheek in Aarle-Rixtel

Beste betrokken inwoners van Aarle-Rixtel en andere belangstellenden,

Er zijn vele brieven gestuurd en telefoontjes gepleegd en vanuit meerdere kanten en hoeken hebben wij heel veel steun ontvangen. Op woensdag 28 juni j.l. is de petitie voor het behouden van de fysieke bibliotheek in Aarle-Rixtel door ons aangeboden met een begeleidend schrijven richting B&W, raadsleden en alle politieke partijen en hun achterban.

Gisteren is tijdens de raadsvergadering door de PvdA en CDA naar aanleiding van de kadernota een Amendement ingediend met het verzoek tot uitstel van de pilot van de Bibliotheek in Aarle-Rixtel naar een servicepunt van 1 jaar. Deze is inhoudelijk hier na te lezen: https://laarbeek.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/180b449c-3028-44a7-abac-131b508ad819?documentId=d96a7dcf-743a-4091-b9d1-884aff8b4660&agendaItemId=0ef5b123-5bb5-487f-85f6-1755ac7c6652

Helaas is bij hoofdelijke stemming geen meerderheid akkoord gegaan met dit voorstel. Dit houdt in dat de fysieke bibliotheek per 1 januari 2024 verdwijnt in Aarle-Rixtel en wordt omgezet naar een servicepunt. Wij balen enorm...

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun die wij hebben ontvangen. Er is veel over gesproken en veel over te doen geweest in het dorp. Ook danken wij PvdA Laarbeek, CDA Laarbeek, Ouderen Appél Hart Voor Laarbeek, OBS De Driehoek, PlatOO Kindcentrum Breinplein, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en alle andere betrokkenen voor hun strijd en steun in het behouden van de huidige bibliotheek. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen en resultaten van de pilot op nauwe voet blijven volgen en weer opstaan wanneer wij nodig achten.

Nogmaals, enorm veel dank voor jullie steun!

Inge en Marloes

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Laarbeek 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2023 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Marloes van der Loo & Inge Donkers 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update pilot Bibliotheek in Aarle-Rixtel

Beste betrokken inwoners van Aarle-Rixtel en andere belangstellenden,

Er zijn vele brieven gestuurd en telefoontjes gepleegd en vanuit meerdere kanten en hoeken hebben wij heel veel steun ontvangen. Op woensdag 28 juni j.l.

+Lees meer...

is de petitie voor het behouden van de fysieke bibliotheek in Aarle-Rixtel door ons aangeboden met een begeleidend schrijven richting B&W, raadsleden en alle politieke partijen en hun achterban.

Gisteren is tijdens de raadsvergadering door de PvdA en CDA naar aanleiding van de kadernota een Amendement ingediend met het verzoek tot uitstel van de pilot van de Bibliotheek in Aarle-Rixtel naar een servicepunt van 1 jaar. Deze is inhoudelijk hier na te lezen: https://laarbeek.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/180b449c-3028-44a7-abac-131b508ad819?documentId=d96a7dcf-743a-4091-b9d1-884aff8b4660&agendaItemId=0ef5b123-5bb5-487f-85f6-1755ac7c6652

Helaas is bij hoofdelijke stemming geen meerderheid akkoord gegaan met dit voorstel. Dit houdt in dat de fysieke bibliotheek per 1 januari 2024 verdwijnt in Aarle-Rixtel en wordt omgezet naar een servicepunt. Wij balen enorm...

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun die wij hebben ontvangen. Er is veel over gesproken en veel over te doen geweest in het dorp. Ook danken wij PvdA Laarbeek, CDA Laarbeek, Ouderen Appél Hart Voor Laarbeek, OBS De Driehoek, PlatOO Kindcentrum Breinplein, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en alle andere betrokkenen voor hun strijd en steun in het behouden van de huidige bibliotheek. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen en resultaten van de pilot op nauwe voet blijven volgen en weer opstaan wanneer wij nodig achten.

Nogmaals, enorm veel dank voor jullie steun!

Inge en Marloes

07-07-2023