U, de petitionaris
Petitie

Behoud de Gelderse veren

26.078 ondertekeningen

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Dat is slecht voor bewoners, scholieren, fietsers en wandelaars! Wij willen dat de provincie Gelderland samen met de gemeenten deze basisvoorziening in stand houdt.

Petitie

Wij

Gebruikers van de Gelderse veren

 

constateren dat:

  • dat veerponten voor fietsers en wandelaars behoren tot hun hoofdwegennet; uit de vaart nemen betekent voor hen héél ver omfietsen of omlopen
  • dat deze ontwikkeling haaks staat op de ambitie van Rijk, provincies en gemeenten om fietsen en wandelen te bevorderen
  • dat scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen niet meer bereikbaar zijn en gemeenschappen gescheiden worden
  • dat essentiële verbindingen in de routenetwerken voor wandelaars en fietsers verdwijnen

 

en verzoeken

De provincie Gelderland om zijn (mede)verantwoordelijkheid te blijven nemen voor het in stand houden van de veerverbindingen, dan wel het ontwikkelen van alternatieven zoals een fiets- en wandelbrug op dezelfde plek.

Het antwoord

Gelderland neemt de regie en reserveert 500.000 voor de veren

Namens de Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet wil ik jullie informeren over de stand van zaken. Meer dan 26.000 mensen ondertekenden de petitie, een heel mooi aantal. Bedankt voor je steun!

Een resultaat van de petitie en lobby waar we blij mee zijn: de provincie Gelderland neemt de regierol op zich. Voor 2023 is een bedrag van 500.000 euro gereserveerd om het begrotingstekort van de veren op te vangen. Dit zal uitgekeerd worden volgens het model van VNG Gelderland. Een mooie verzilvering van de petitie! Ondertussen wordt er gewerkt aan een visie voor 2024 en verder; de Veerpontencoalitie is nauw betrokken bij dit proces. We blijven ons - ook na dit succes - volop inzetten voor de Gelderse Veren.

De afgelopen periode speelde er nog veel meer in Nederland verenland. Zo hebben we ons onder andere ingezet voor een herziening van de dienstregeling van en naar Ameland, structurele oplossing voor het veer Rozenburg-Maassluis en een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk. We hopen dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. Een goede eerste stap – mede dankzij onze inzet - is het landelijke onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Dit onderzoek brengt onder andere de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart.

Wil je in het vervolg ook op de hoogte blijven van onze lobby voor het behoud van de veren? Meld je dan hier aan voor updates. En… blijf vooral verhalen en foto's delen via de sociale media door de hashtag #ikveeropjou te gebruiken.

Met vriendelijke groet, namens de Veerpontencoalitie 
Marina van Dijk, Fietsplatform

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Gelderland 
Petitieloket:
Einddatum:
18-09-2023 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Fietsplatform 
Organisatie:
Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten, Wandelnet 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gelderland neemt de regie en reserveert 500.000 voor de veren

Namens de Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet wil ik jullie informeren over de stand van zaken.

+Lees meer...

Meer dan 26.000 mensen ondertekenden de petitie, een heel mooi aantal. Bedankt voor je steun!

Een resultaat van de petitie en lobby waar we blij mee zijn: de provincie Gelderland neemt de regierol op zich. Voor 2023 is een bedrag van 500.000 euro gereserveerd om het begrotingstekort van de veren op te vangen. Dit zal uitgekeerd worden volgens het model van VNG Gelderland. Een mooie verzilvering van de petitie! Ondertussen wordt er gewerkt aan een visie voor 2024 en verder; de Veerpontencoalitie is nauw betrokken bij dit proces. We blijven ons - ook na dit succes - volop inzetten voor de Gelderse Veren.

De afgelopen periode speelde er nog veel meer in Nederland verenland. Zo hebben we ons onder andere ingezet voor een herziening van de dienstregeling van en naar Ameland, structurele oplossing voor het veer Rozenburg-Maassluis en een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

Veerponten behoren voor fietsers en wandelaars tot hun hoofdwegennet. Maar de veren in Nederland staan steeds meer onder druk. We hopen dat onze landelijke lobby zal leiden tot goede oplossingen om veren in de vaart te houden. Een goede eerste stap – mede dankzij onze inzet - is het landelijke onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar het functioneren van de veerponten in Nederland. Dit onderzoek brengt onder andere de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot instandhouding en kwaliteitsborging tussen de verschillende overheden en de exploitanten in kaart.

Wil je in het vervolg ook op de hoogte blijven van onze lobby voor het behoud van de veren? Meld je dan hier aan voor updates. En… blijf vooral verhalen en foto's delen via de sociale media door de hashtag #ikveeropjou te gebruiken.

Met vriendelijke groet, namens de Veerpontencoalitie 
Marina van Dijk, Fietsplatform

06-11-2023