You, the petitioner

Asfalt vernieuwing en glasvezel Kerkpad Soest

2 signatures

Het asfalt van het Kerkpad in Soest is in zeer slechte staat. Een nieuwe laag asfalt of het opvullen van de gaten voldoet niet meer, het wordt zelfs gevaarlijk. Wij willen nieuw asfalt en tegelijkertijd willen we dat de glasvezelkabels onder het asfalt worden gelegd ipv in de voortuinen.

Petition

We

De bewoners van (het Kerkpad in) Soest.

 

establish that:

Dat het asfalt van het Kerkpad in zeer slechte staat is. Er zijn gevaarlijke, diepe kuilen en het asfalt staat bol. Er zijn al ongelukken gebeurd door de staat van het asfalt. Na het indienen van een klacht bij de gemeente worden kuilen in het asfalt hersteld, maar dat is een korte termijn oplossing. Vorst en intensief gebruik van het asfalt zorgen voor nieuwe schade. Dan speelt er ook nog de kwestie omtrent de aanleg van glasvezelkabels. De gemeente is van mening dat deze kabels in de voortuinen moeten worden gelegd ipv onder het asfalt, omdat de stoep ontbreekt aan het Kerkpad. Om dit te realiseren moet er een contract worden getekend met de uitvoerder in verband met recht voor overpad. Indien er buren zijn die dit contract niet willen tekenen (en dat is hun recht), betekent dit dat heel veel huishoudens niet op glasvezel aangesloten kunnen worden. De glasvezelkabels horen onder het asfalt te liggen en niet in de voortuinen. Dit voorkomt problemen tussen buren en het voorkomt problemen in de toekomst indien er schade is aan een kabel. Kortom, wij constateren dat het asfalt vervangen moet worden en dat de glasvezelkabels niet in de voortuinen moeten worden gelegd, maar onder het asfalt.

 

and request

Wij verzoeken de gemeente Soest op korte termijn het wegdek c.q. asfalt van het Kerkpad (noord- en zuidzijde) te Soest te vervangen. Tegelijkertijd verzoeken wij de gemeente om met de uitvoerder van de glasvezelkabelaanleg te vragen om de glasvezelkabels onder het asfalt van het Kerkpad ipv door de voortuinen te leggen. Wij verzoeken met klem niet het asfalt te herstellen, maar te vernieuwen en geen kabels door de voortuin, maar onder het asfalt van het Kerkpad.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Soest 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Cunie Wolthers 

History

Signatures