U, de petitionaris

Politiek: minstens vier is voldoende

Als minstens het minste is, dan is het minste genoeg.

Petitie

Wij

Eerstejaars Studenten van het Bêta-Gamma Bachelor-track Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam, en overige betrokkenen (ouders, zusjes, vrienden en vriendinnen van genoemden),

 

constateren dat:

de noodzaak het correctieproces van een tentamenvraag onder de loep te nemen en in twijfel te trekken. Het betreft hier Inzichtvraag 2 van Deeltentamen 1 - Politicologie, afgenomen op donderdag 1 oktober 2009 tussen 15:00 en 17:00 uur in Tentamenzaal B1.B op het Roeterseilandcomplex te Amsterdam.

De vraag is de laatste in een reeks van tien vragen, waarbij de twee afsluitende vragen zich richten op het testen van het inzicht in de voorbereide stof. Deze inzichtvragen beslaan met betrekking tot het te behalen aantal punten een groot deel van het tentamen. Inzichtvraag 2 richt zich op het zogenoemde 'Verhaal van Vrijhandel en Milieu' en luidt als volgt:

"Bespreek de samenhang tussen internationale vrijhandel en de milieuproblematiek. Zet daarbij expliciet minstens twee argumenten voor en twee argumenten tegen vrijhandel in relatie tot het milieu tegenover elkaar."

De vraag telt voor maar liefst 30% van het uiteindelijke tentamencijfer en biedt de mogelijkheid tot het behalen van 10 punten.

Het vanzelfsprekende antwoord zou bestaan uit twee argumenten voor én twee argumenten tegen de vrijhandel in relatie tot het milieu. (Welke de correcte antwoorden zijn laten wij hier in deze petitie in het midden, louter zullen wij ons richten op de verwerking ervan in het antwoord model.) Uit de later uitgebrachte toelichting blijkt echter dat vier argumenten (twee voor, twee tegen) niet als een volledig antwoord wordt beschouwd, maar dat men uitsluitend recht heeft op de maximale score van 10 punten wanneer er minstens een totaal van vijf voor en vijf tegen argumenten wordt gegeven. (Zie eerste bijlage rechts in beeld)

De studenten reageren geschokt en zijn verbaasd bij het lezen van deze uitleg. Een terechte reactie, zo menen wij: Het woord 'minstens' impliceert dat er gevraagd wordt naar een totaal van vier argumenten; twee voor én twee tegen. Als dan vier correcte antwoorden zijn gegeven, dan dient ook de maximaal haalbare score te worden toebedeeld. Zo menen wij.

Nadat er contact is opgenomen met o.a. de desbetreffende docent Politicologie en tevens samensteller van het tentamen en bijbehorende sleutel, Drs. R. Rustema, is er besloten de studenten tegemoet te komen met de in de tweede bijlage genoemde oplossing, aangaande dit conflict. Helaas kunnen wij de voorgestelde en inmiddels toegepaste wijze van correctie niet aanvaarden

 

en verzoeken

dan ook de beoordeling van deze laatste inzichtvraag aan te passen. Wij stellen:

Het geven van vier door drs. Rustema goedgekeurde argumenten, waarvan twee tegen en twee voor, is genoeg om het totaal aantal punten van 10 voor deze vraag te ontvangen

Dit lijkt ons de enige juiste uitleg van Inzichtvraag 2. En het hanteren van deze wijze van correctie dunkt ons de enig mogelijke oplossing voor de huidige situatie te zijn; die bovendien beide partijen gelukkig zal stemmen. Wij gaan er immers van uit dat het hier slechts een valence issue betreft, waar zowel student als docent het beste resultaat uit de voorbereide stof wil halen, maar waar -zo wij hopen- tot nu een verschil van mening bestond over het behalen van dit resultaat.

Wij vertrouwen erop dat de ondergetekenden u ertoe zullen brengen de beoordeling van Inzichtvraag 2 te herzien en op hierboven genoemde wijze te zullen toepassen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
23-11-2009 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Jaap van den Biesen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen