U, de petitionaris

Teken tegen de hockeyfusie en tegen een mega hockeycomplex in Tilburg

11 ondertekeningen

Sinds 2001 zijn er al gesprekken over een fusie tussen de hockeyclubs TMHC Forward en TMHC Tilburg. Hier zijn vele uren en veel kosten aan onderzoeken in gaan zitten. Na drie mislukte pogingen is het genoeg. Laat de gemeente NU stoppen met de ondersteuning van alle fusiegesprekken!

Petitie

Wij

alle Tilburgers, maar in het bijzonder de leden van TMHC Tilburg en TMHC Forward,

 

constateren dat:

dat sinds 2001 op de volgende wijze het fusieproces zich voor heeft gedaan:

2001: de gemeente stelt de Kadernota Sportbeleid 2001-2006 vast. Er wordt melding gemaakt van het feit dat de fusiegedachte tussen Forward en Tilburg steeds vastere vorm aanneemt. Clustering van de velden op Stappegoor wordt genoemd. Gemeente zal in genoemde periode tot 2006 geen investeringen doen op hockeyclub Forward vanwege de fusiegesprekken.

November 2002: eerste gesprekken over fusie ketsen af nadat gemeente verklaard heeft de missende 3,4 miljoen niet te willen betalen.

Juni 2003: het Mulier Instituut maakt in opdracht van de Gemeente Tilburg een rapport over Topsport in Tilburg. Onder andere een fusie tussen Forward en Tilburg wordt genoemd. (Namens Forward E. de Roos betrokken, namens Tilburg S. Pessers)

2004/2005: een tweede serie gesprekken over een fusie loopt op niks uit.

24 november 2006: derde serie nieuwe serieuze gesprekken over fusie starten. Basis is een nieuw complex op stappegoor.

4 maart 2007: laatste fase gesprekken fusie.

29 maart 2007: afwijzen van de hockeyfusie door TMHC Tilburg. Fusie gaat voor een derde keer niet door.

December 2007: ook bestuur Were Di sluit een fusie met Forward uit.

8 maart 2008: Pieter Bogaers, voorzitter TMHC Tilburg, geeft aan dat er weer gesprekken gaande zijn over een fusie.

Begin 2009: Commissie Van Dun stelt rapport op over fusie in combinatie met een hockeybolwerk tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg (Prinsenhoef).

Mei 2009: start ambtelijke projectgroep om fusie te begeleiden. Drie locaties zijn in beeld: locatie TMHC Tilburg, locatie TMHC Forward en locatie Gilzerbaan-Bredaseweg ter hoogte van Van Lanschot (Prinsenhoef, voormalige waterzuivering, 11 hectare groot).

Juni 2009: Voorgestelde locatie Prinsenhoef wordt door de politiek wegens de kosten, maar vooral vanwege milieu- en natuurbezwaren als onbespreekbaar gezien. Fusiegesprekken dienen zich qua locatie wederom te beperken tot de huidige locatie van TMHC Tilburg of TMHC Forward.

Na Juni 2009: radiostilte vanuit de clubs. Hoe lang gaat dit nog door?

 

en verzoeken

na het overwegen van de twee voornaamste argumenten voor de fusie, te weten een betere financiƫle positie en het vergroten van de kansen voor topsport,

en het overwegen van de voornaamste argumenten tegen de fusie, te weten dat 95% van het hockeyen binnen de verenigingen gaat om breedtesport, een fusie geen enkele garantie geeft op topsport, er grote verschillen bestaan in sfeer/cultuur tussen de verenigingen, er onder de leden angst heerst voor een nog hogere contributie (bedragen tot 500 euro per jaar worden genoemd), de lange fusiegesprekken een remmende werking hebben op de investeringen in de huidige locatie van TMHC Forward en het hele gebied Stappegoor, de besturen veel tijd kwijt zijn met de fusie en dit uren zijn die niet in de eigen club gestoken worden, een nieuw complex 13 miljoen euro gaat kosten, en er reeds drie eerdere fusiepogingen geweest zijn,

verzoeken de gemeente per direct te stoppen met alle steun aan de fusiegesprekken en te accepteren dat TMHC Tilburg en TMHC Forward als aparte clubs op hun eigen locaties verder gaan.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tilburg 
Petitieloket:
Einddatum:
16-02-2010 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Stefan Jansen 

Geschiedenis

Ondertekeningen