U, de petitionaris

Stekker d'r in!

3 ondertekeningen

Op 1 augustus zal minister Plasterk de Tweede Kamer laten weten met welke maatregelen hij op de korte termijn de bestuurlijke crisis bij de twee islamitische omroepen van Nederland te lijf zal gaan. Dit mede naar aanleiding van vragen in het parlement. Daar zijn ook al stemmen opgegaan om de twee omroepen, de NMO en de NIO, per direct te ontbinden.

Petitie

Wij

personeel van de Nederlandse Moslim Omroep

 

constateren dat:

dat de zendtijd voor de moslimomroep in Nederland dient te worden behouden en dat nieuwe bestuursleden voortaan geselecteerd moeten worden op basis van aantoonbare brede bestuurlijke ervaring en professionaliteit

 

en verzoeken

de minister Plasterk om de moslimgemeenschap niet de dupe te laten zijn van het bestuurlijke gerommel binnen en boven de moslimomroepen.

Een breed draagvlak is een tweede stap! Op basis van artikel 2.42 uit de Mediawet (voorheen artikel 39f) is zendtijd ten behoeve van de islamitische hoofdstroming in Nederland altijd toegewezen aan de zogenaamde koepels van islamitische organisaties die op hun beurt de omroepbestuurders benoemen. In Nederland is er echter een steeds grotere groep van (voornamelijk jonge) moslims, personen met een islamitische achtergrond en geïnteresseerden in de islam, die zich niet per se identificeren met deze koepelorganisaties. Aanvraag van zendtijd voor moslims moet volgens ons recht doen aan deze vernieuwende religieuze, sociale én maatschappelijke structuren. Deze bredere basis kan ons helpen om de emancipatoire doelstellingen van de moslimomroepen te waarborgen.

Recht doen aan representativiteit is een noodzakelijke derde stap Naar onze mening zou de moslimgemeenschap één zendtijdaanvraag moeten indienen bij het Commissariaat voor de Media, die gedragen wordt door koepelorganisaties én organisaties van onafhankelijke moslims, van personen met een islamitische achtergrond of van geïnteresseerden in de islam zoals vrouwenorganisaties, studentenverenigingen enz. Op deze manier zou veel meer recht worden gedaan aan de bestaande diversiteit van de moslimgemeenschap en tegelijkertijd worden hiermee gunstige voorwaarden geschapen voor de benoeming van goede bestuurders. We sporen de moslimgemeenschap dan ook aan om de verantwoordelijkheid te nemen zich op een bredere basis te organiseren met betrekking tot de indiening van een zendtijdaanvraag.

Lees hier het gehele manifest: http://www.nmo.nl/67-ManifestStekkerdr_in.html?aflevering=3756

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
07-08-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
NMO 
Organisatie:
Nederlandse Moslim Omroep 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen