U, de petitionaris
Alipetitie

Wijziging in alimentatieregeling

1.330 ondertekeningen

Middels deze petitie moet de alimentatieregeling danig op de schop, het is helemaal niet meer van deze tijd dat ex-partners, zonder kinderen, financieel van elkaar afhankelijk moeten zijn.Met de huidige regeling is dit wel zo, in slechtste geval voor 12 jr. Er moet een stimulans zijn dat ex-partners gedwongen worden in hun eigen onderhoud te voorzien, op een dusdanig niveau dat ze gewend waren, daar hoeven wij PA plichtigen niet voor op te draaien. Neemook eens een kijkje op www.referendumalimentatie.nl Daar is ook iemand bezig om de aliwet op zn kop te krijgen.

Petitie

Wij

starten dit burgerinitiatief op voor alle (ex-partner)alimentatieplichtigen.

 

constateren dat:

· de huidige wetgeving over partneralimentatie is onduidelijk en de zogenaamde tremanormen worden naar willekeur toegepast of helemaal niet.

· bij een huwelijk wat langer heeft geduurd dan 5 jaar is de termijn van alimentatie minimaal 12 jaar. Deze termijn gaat pas in als de scheiding is ingeschreven in de burgerlijke stand waardoor de termijn al snel langer duurt dan die 12 jaar.

· de ex-partners blijven met deze wetgeving langere tijd financieel met elkaar verbonden.

Van de mannen wordt het uiterste verwacht om het maximale inkomen te genereren zodat de alimentatielast gedragen kan worden, terwijl er andersom van vrouwen zo weinig wordt verwacht. Als een vrouw een uitkering krijgt, verwachten we dat ze solliciteert. Maar krijgt ze een uitkering van haar ex, dan mag ze met haar armen over elkaar blijven zitten. De huidige alimentatieregeling voldoet niet meer aan de maatschappelijke situatie.

 

en verzoeken

· termijn voor alimentatie moet worden aangepast -bijvoorbeeld in een termijn van 3 jaar- als er geen kinderen zijn; met het stellen van een termijn wordt de alimentatiegerechtigde gestimuleerd om zelf inkomsten te genereren.

· de verplichting tot werk zoeken voor alimentatie-ontvangers moet gelijk zijn aan dezelfde controle en verplichting die geldt voor ontvangers van een overheidsuitkering.

· wanneer bij de bepaling van de hoogte is gekeken naar de welstand dient ook hier een afbouwregeling te worden toegepast.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2009 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Alimentatieplichtigen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nu doorzetten

Het aantal digitale ondertekeningen is aanzienlijk gestegen nav de uitzending van eenvandaag op 1 febr. Kijk de uitzending nog eens na op www.eenvandaag.nl Daar doen we het voor, het aantal benodigde ( 40.000) ondertekeningen is nog lang niet in zicht.

+Lees meer...

Kijk ook eens op www.referendumalimentatie.nl Bedankt!!! Namens de vele alimentatieplichtigen

03-02-2010

Zeg 't voort...

Wie weet hoe we meer ruchtbaarheid kunnen geven, mag het zeggen..

01-01-2009