U, de petitionaris
Overb overb 4 3

Stop met plannen voor een railterminal bij Valburg

554 ondertekeningen

Wij, bezorgde bewoners, verzoeken de provincie Gelderland om te stoppen met de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Zo behouden we de leefbaarheid van de omliggende buurtschappen en dorpen (Reeth, Eimeren, Valburg, Oosterhout, Elst, Slijk-Ewijk en Ressen) en besparen we tientallen miljoenen gemeenschapsgeld voor een economisch niet rendabel project.

Petitie

Wij

Bezorgde bewoners uit de Betuwe en in de rest van de provincie Gelderland

 

constateren dat:

  • Dat de Provincie Gelderland plannen heeft voor het realiseren van een Railterminal Gelderland bij Valburg.

  • En maken ons zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid in dit toch al zwaar belaste stukje van de Betuwe.

  • Over hinder van geluid, licht en industrie.

  • Het vastlopen van autoverkeer en het in verdrukking brengen van fietsverkeer. Over veiligheid.

  • En over de verspilling van tientallen miljoenen gemeenschapsgeld voor een economisch niet rendabel project.

 

en verzoeken

De Provincie Gelderland de plannen voor de railterminal te stoppen en te zorgen dat dit stukje Betuwe niet verder belast wordt dan het al is.

Het antwoord

Railterminal definitief van de baan

Het plan om een Railterminal aan te leggen bij Reeth gaat definitief de prullenbak in. De VVD in Gelderland, de grootste voorstander van het plan, komt met een motie om het geld elders in te zetten.

Bron: De Gelderlander, 30 januari 2024 (kopie) en De Gelderlander, 22 maart 2024 (kopie)

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Gelderland 
Petitieloket:
Einddatum:
06-03-2019 
Status:
Beantwoord 
Organisatie:
Overbetuwe Overbelast 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Protestactie tegen Railterminal voor aanvang raadsvergadering

15 januari 2019 is een belangrijke dag voor Overbetuwe. Dan gaat de gemeenteraad stemmen over het plan van de Provincie Gelderland voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

+Lees meer...

Dat plan gaat heel veel geld kosten en overlast veroorzaken voor Overbetuwse dorpen en buurtschappen (Reeth, Valburg, Eimeren, Slijk-Ewijk, Oosterhout, Elst). Laat van u horen en doe mee in de protestactie tegen dit plan!

Betrouwbare politiek? In oktober 2017 zei de gemeenteraad NEE tegen de railterminal tenzij er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De voorwaarden liggen vast in een amendement. Het amendement is door het college van B&W NIET uitgevoerd. De gemeenteraad moet dus woord houden door TEGEN het akkoord te stemmen. Laten we de gemeenteraad samen herinneren aan hun belofte en hen oproepen om NEE te stemmen tegen het plan. En daarmee vóór politieke betrouwbaarheid.

Waar en wanneer? Verzamelen op dinsdagavond 15 januari tussen 18.30 en 18.45 uur aan de oostzijde van station Elst. Neem iets mee waarmee je je kunt laten horen: deksels, pannen, fluitjes, toeters. En neem spandoeken, borden tegen de railterminal mee! We lopen om 18.45 uur gezamenlijk naar het Westeraam waar de gemeenteraad vanaf 19.00 uur vergadert (het gemeentehuis wordt verbouwd). We laten voor aanvang de raadsleden horen wat ze zouden moeten doen! Daarna kunnen we in de zaal meeluisteren naar de vergadering. Let op, dat doen we zonder deze te verstoren! Vertrouw op de partij waarop u gestemd heeft! Alle partijen hebben eerder vóór de voorwaarden gestemd die niet zijn ingevuld en zullen nu dus ook NEE tegen het plan moeten zeggen om zich aan hun eigen woord te houden.

Wat willen we? De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast willen dat de gemeente zich verzet tegen de plannen. Want daarmee…

  1. voorkomen we dat de Rijksweg Zuid en de Griftdijk dagelijks vast komen te staan;
  2. voorkomen we een onveilige fietsroute tussen Elst en Nijmegen;
  3. voorkomen we overlast voor de omliggende buurtschappen en dorpen;
  4. besparen we tientallen miljoenen gemeenschapsgeld;
  5. houdt de gemeenteraad zich aan zijn oude afspraak.
03-01-2019

Provincie Gelderland ruimt stortplaats bij Railterminal niet op

In het onderstaande stuk lees je hoe de Provincie Gelderland omgaat met een oude, sterk vervuilde stortplaats in het tracé van de ontsluitingsweg van de Railterminal Gelderland. De stort is verontreinigd met koper, lood en zink en mogelijk met asbest.

+Lees meer...

Het grondwater er omheen met arseen, chroom, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen. B&W van de Gemeente Overbetuwe vinden het prima en willen het plan goedkeuren.

Bij de keuze tussen de Noordelijke of Zuidelijke ontsluitingsweg naar het RTG werd als voordeel van de nu gekozen Noordelijke route genoemd dat de stort zou worden opgeruimd. De weg stond over de stort geland. In het inpassingsplan legt de provincie het tracé van de weg echter net een beetje anders, om zo de rotzooi niet op te hoeven ruimen. Geen eerlijke gang van zaken! En bovendien: hoe groot de stort precies is en of de weg of de nieuwe afwatering hem echt niet gaat raken is niet duidelijk. Dit onderwerp zal dan ook zeker terecht komen in de zienswijze van Overbetuwe Overbelast tegen het RTG. Kom provincie, jullie reputatie rond afvalverwerking is al niet best. Laat dit er nu niet bij komen! Hup gemeente Overbetuwe, laat de provincie die de nieuwe eigenaar van de grond wordt hier niet mee weg komen.

Lees meer over de handelswijze van de provincie en de achterliggende rapporten in dit stuk: https://drive.google.com/open?id=1XZJXE8doTGSY0AqKamgan-gKcuWCcy

03-01-2019

Rijk, provincies en gemeenten willen veiligheid vergroten, maar doen dat niet

Rijk provincies en gemeenten willen werken aan verbetering van de verkeersveiligheid. Wij juichen dat toe! Maar waarom wordt dat dan bij de ontsluiting van de railterminal niet in de praktijk gebracht.

+Lees meer...

De twee kruispunten vlak achter elkaar die ze bij de Rijksweg Zuid willen bouwen leveren juist een nieuwe onveilige situatie op! Kijk op de Facevbookpagina van Overbetuwe Overbelast voor het plaatje. Deze nieuwe situatie is onveilig. Niet doen dus. Net als die hele railterminal. Niet doen.

07-12-2018