You, the petitioner
Ottoweg  hengelo

Overal betaald parkeren

15 signatures

In toenemende mate wordt betaald parkeren ingevoerd. Er is sprake van een 'waterbedeffect'. Waar het gratis/goedkoper is worden meer auto's geparkeerd. Laten we het omdraaien en daarmee autobezit ontmoedigen, ten gunste van autodelen. "Overal betaald parkeren, behalve op eigen erf." Daarmee komt er meer ruimte voor voetgangers binnen de bebouwde kom terwijl de 'auto-afhankelijken' buiten de bebouwde kom geen hogere vaste lasten krijgen omdat ze niet op straat parkeren maar op eigen erf. Het incidentele bezoek binnen de bebouwde kom is dan altijd belast als stimulans om een goedkope P+R-oplossing te kiezen of zo kort mogelijk te parkeren.

Petition

We

inwoners en bezoekers van Nederland

 

observe

• de auto domineert in de openbare ruimte • een auto staat gemiddeld 23 van de 24 uur stil • de stimulans om efficiënt gebruik te maken van een auto (als deelauto, taxi, e.d.) is nog laag • parkeerplaatsen aanleggen en onderhouden kost geld (een subsidie van €717 p.j.)

en

• betaald parkeren op basis van GPS-lokatie is efficiënter en gemakkelijker dan met parkeermeters. • de telefoon nu al op grote schaal wordt gebruikt om het parkeren mee aan te geven • parkeergarages, parkeerterreinen en privéterrein goede (nu onderbenutte) bestaande alternatieven voor parkeren in de openbare ruimte bieden.

en

de privacy van de automobilist te beschermen is door de registratie van GPS-lokatie en betaling de verantwoordelijkheid van de automobilist te maken (geen centrale opslag van gegevens). Totdat er een controle plaatsvindt gaat er geen informatie naar de overheid. Pas als een kenteken gefotografeerd is kan de automobilist een boete voorkomen met lokatie- en betaalgegevens.

 

and request

al het parkeren in de openbare ruimte betaald te maken, ook/juist in een verlaten gebied met veel ruimte.

De prijs voor parkeren door de lokale politiek te laten bepalen op basis van plaats, tijd en gewicht of volume.

De belasting op autobezit te verlagen met wat men gemiddeld kwijt zal zijn aan betaald parkeren.

Het verhuren van parkeerruimte op eigen erf ongereguleerd en onbelast te laten.

Lokale overheden mee te werken met het verlenen voor vergunningen om inpandige parkeerplaatsen of op eigen erf te maken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-10-29 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 
Website:

History

Signatures

Updates

Stadszaken.nl: 'Gratis parkeren is geen natuurlijke toestand'

'Bent u met de auto? Dan betalen wij uw parkeerkaart.' 'Nee, ik fiets. Krijg ik dan ook een cadeau? 'Nee, sorry.' Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, pleit ervoor dat het parkeerprobleem wordt teruggeschoven naar waar hij hoort: bij de automobilist.

+Read more...
2018-05-23

Opinie van Paul Lasseur (BNR) over vrij parkeren

"Het probleem bij parkeren is ook niet zozeer de prijs ervan, maar de beschikbaarheid. Parkeerplekken zijn schaars, dààrom stijgt de prijs.

+Read more...

En blijft ‘ie ook nog wel even doorstijgen. Dat is helemaal prima!"

(...)

"Het beprijzen van parkeergelegenheid in een gemeente is een subtiel en uitdagend samenspel geworden tussen alle belanghebbenden: Overheid, consumenten en commercie."

(...)

"Parkeren is geen recht maar een dienst. Waarvoor zonder morren betaald dient te worden."

Lees verder op bnr.nl

2017-08-21