You, the petitioner
 0 0 820 540

Herbezinning hervormingen geboortezorg

45,004 signatures

Petition

We

Professionals in de geboortezorg, zwangeren en ouders,

 

establish that:

dat in 2016 en 2017 de geboortezorg grondig zal worden hervormd. De afspraken tussen verschillende zorgverleners (de ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorg) worden zodanig strikt, dat er te weinig ruimte blijft voor vrouwen zelf om nog invloed te hebben op hun zwangerschap en bevalling. Er is sprake van een koude sanering van de eerstelijns zorg. De plannen zijn overhaast en onvoldoende onderbouwd.

 

and request

De minister om te garanderen dat: het respect voor de zelfbeschikking van vrouwen in elke regio wordt gewaarborgd, dat er alternatieven voor ziekenhuiszorg in de wijken zullen blijven (bijvoorbeeld de thuisbevalling of verloskundig geleide geboortecentra) en gemakkelijke toegang tot een breed scala aan pijnbestrijdingsmiddelen.

The answer

Nieuwe petitie: noodalarmgeboortezorg.nl

HET ANTWOORD (via de petitionaris)

In 2016 hebben wij uw handtekeningen (45.000!) overhandigd aan de leden van de Tweede Kamer. Onze boodschap is toen goed ontvangen. Minister Schippers heeft mede naar aanleiding van de petitie besloten dat de financiering van de geboortezorg ongewijzigd bleef. Waardoor de keuzevrijheid voor zwangeren en ouders voor zorgverlener en plaats van geboorte in stand bleef. Wel heeft de minister in 2016 een experimenteer beleidsregel ingevoerd waarmee de geboortezorgprofessionals konden gaan oefenen met samen vanuit één organisatie werken.

Nu vier jaar later zijn er vele vormen van samenwerking ontstaan tussen geboortezorgprofessionals om de zorg voor moeder en kind beter te maken met behoud van keuzevrijheid voor zorgverlener en de plaats van de geboorte. Toch wil de minister weer ingrijpen en de financiering inplaats van de kwaliteit en keuzevrijheid centraal stellen. Wij vragen u nogmaals om uw steun. U kunt alles nalezen op noodalarmgeboortezorg.nl en tevens als u het met ons eens bent daar onze nieuwe petitie ondertekenen. Namens zwangeren, ouders en professionals in de geboortezorg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-21 
Status:
Sign elsewhere 
Lead petitioner:
Bezorgde zorgverleners en clienten 
Organisation:
Keer het Tij 
Website:

History

Signatures

Updates

ACTIEBIJEENKOMST 28 FEBRUARI KIJK OP WWW.KEERHETTIJ.NU

ACTIEBIJEENKOMST 28 FEBRUARI KIJK OP WWW.KEERHETTIJ.NU .

2016-02-28

KEER HET TIJ

Keer het tij, manifest voor het behoud van de zelfbeschikking in de geboortezorg! Stop de hervormingen, keer het tij! Lees het manifest KEER HET TIJ .

2016-02-12

Lees hier nog eens de brief naar de minister

2016-02-01