You, the petitioner
Blauwnaargeelkentkn

Abolish the blue numberplate

2,167 signatures

The Dutch road traffic act allows people to ride scooters and mopeds on cycle paths. The “blue numberplate” was originally for a very limited number of motorised bicycles with pedals (Solex and Spartamet) under the name “snorfiets”. Somehow this category was later stretched to include mopeds and scooters which were supposedly limited to 25 kilometres an hour. This has led to an explosion in the number of scooters travelling at high speed on bicycle paths.

It is going to take years to get blue numberplates off the cycle paths, because it’s difficult. It’s easier and quicker to abolish the category.

Petition

We

Road users who do not ride “snorfietsen” (mopeds with blue numberplates)

 

observe

 • The original users of blue numberplates have discovered the electric bike and given up the 'Spartamet' or 'Solex'.

 • The blue-number-plate category is now abused by moped riders who want to travel safely and comfortably among cyclists

 • The vast majority of the blue numberplates are on mopeds/scooters with limiters to limit the speed

 • These speed restrictions are often and easily removed with booster sets

 • This category 'snorfiets' (without helmet) is exceptional within the EU - there are alternatives for those who don’t want to drive on the roads with a helmet

 • There are no alternatives for cyclists who don’t want to share the cycle paths with scooters/mopeds

 • imposing good behaviour on ‘snorfiets’ riders is very expensive and/or demands a police state (24/7 for many years)

 

and request

 • The blue numberplate be abolished and replaced by the yellow (moped) numberplate. Have the limiters removed from ‘snorfietsen’, let the riders wear helmets and drive on the road.

 • For the vehicles that cannot be converted to 50 k/h and which resemble bicycles in weight, width and form (e.g. Solex and Spartamet) impose the bicycle category.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-09 
Organisation:
Geef het fietspad terug: fietspadterug.nl 
Website:

History

Signatures

Updates

Het Parool en AT5 over Jan Bert Vroege die via D66 de snorfiets wil afschaffen

"Verbied de snorfiets helemaal, vindt D66 Amsterdam. Namens stad en provincie draagt raadslid Jan-Bert Vroege dit punt aan voor het landelijke verkiezingsprogramma." Staat op 13 september 2016 in het Parool, lees daar een interview.

+Read more...

"De Amsterdamse afdeling van D66 zet in op een algeheel snorfietsverbod. Raadslid Jan-Bert Vroege wil dat zijn partij het voortstel opneemt in het verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen. " Lees verder bij AT5, ook met een interview.

2016-09-13

Onderzoek zegt ook: geen snorscooters meer

Ook de onderzoekers zeggen dat de huidige categorie snorscooters moet verdwijnen. Maak een duidelijk verschil tussen brommers en fietsen met hulpmotor.

+Read more...

Een snorscooter is dus duidelijk geen fiets met hulpmotor, je kan er niet mee fietsen.

Aldus Wegman en Aarts namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in de Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 op pagina 197:

"Duidelijk herkenbare voertuigcategorieën is een eis die

uitstekend past binnen Duurzaam Veilig. Dit houdt in:

binnen categorieën zo veel mogelijk identiek, tussen

categorieën zo groot mogelijke verschillen (zie ook

Hoofdstuk 1). Het onduidelijke onderscheid tussen de

brom- en snorfiets springt er negatief uit. Deze ondui-

delijkheid geldt het sterkst voor het scootermodel dat

niet alleen als motorfiets maar ook als brom- en snor-

fiets voorkomt. Met name het onderscheid tussen een

brom- en snorfiets is verwarrend. De scooterbromfiets

moet op de rijbaan en de berijder moet een helm dra-

gen. De scootersnorfiets moet op het fietspad, en een

helm is niet nodig. Dat op twee eender ogende voertui-

gen in het ene geval wel een helm gedragen moet wor-

den en in het andere geval niet, werkt vermoedelijk het

niet-dragen in de hand. Met de invoering van het ken-

teken voor brom- en snorfietsen wordt het onderscheid

verbeterd, maar optimaal is het niet. Het kenteken is

immers alleen aan de achterzijde als brom- of snorfiets

te zien.

Inperking van het aantal voertuigcategorieën – een

grondgedachte van Duurzaam Veilig – kan door te kie-

zen voor twee duidelijk van elkaar te onderscheiden

categorieën: een bromfiets (met helmdraagplicht) die

binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet, en een

fiets met hulpmotor (geen helmdraagplicht) die op het

fietspad moet. Het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat, dat de huidige verschijningsvorm van de

snorfiets wettelijk mogelijk heeft gemaakt, de industrie

en belangenorganisaties worden uitgenodigd deze

onwenselijke situatie te beëindigen."

2016-07-13

Andere petities: scooteropstelstrook achter fietsers, scooterparkeerplaatsen, scootervrije fietspaden

Er zijn nog meer petities die andere scooterproblemen aanpakken, ook die voor de scooters met de gele kentekenplaatjes.

 • Die met een geel plaatje kom je namelijk wel tegen bij een kruispunt, dat zal blijven.
+Read more...

Ze staan voor de fietsers te wachten, terwijl ze achter de fietsers moeten gaan staan. Vandaar een Scooteropstelstrook achter fietsers bij verkeerslicht.

 • Ze worden op straat geparkeerd, maar daar is geen ruimte. Tijd om parkeerplaatsen van auto's hiervoor op te offeren. Deze petitie is dus ook aantrekkelijk voor scooterbezitters zelf: Parkeerplaatsen voor scooters.

 • Voordat het blauwe kenteken wordt afgeschaft kunnen fietspaden ook ontoegankelijk worden gemaakt door er een ander bord op te hangen. Kleine moeite, groot plezier: Meer scootervrije fietspaden.

2016-05-26