You, the petitioner
30kmop27jan2015

30km/u in Amsterdam

221 signatures

Het is tijd om een snelheid van 30km/u in Amsterdamse in te voeren. De overgrote meerderheid van (fietsende) Amsterdammers zal er veel baat bij hebben. Voor de bevoorrading van Amsterdam doet de snelheid er niet toe. De winst is meer veiligheid en een afname in autoverkeer (door de stad rijden wordt 'omrijden'). Dat geeft meer ruimte en lucht.

  • Deze petitie begon op 21 december 2014 en op 13 december 2023 wordt 30km/u daadwerkelijk ingevoerd in Amsterdam!

Petition

We

Amsterdammers, bezoekers van Amsterdam, werknemers en werkgevers in Amsterdam,

 

establish that:

dat:

  • in bijvoorbeeld autostad Parijs is een maximumsnelheid van 30km/u ingevoerd door burgemeester Hidalgo
  • er grote snelheidsverschillen zijn tussen fietsers, voetgangers en andere (gemotoriseerde) weggebruikers
  • Amsterdam gemotoriseerde gebruikers van de fietspaden nu niet overal naar de rijbaan kan sturen
  • gemotoriseerd verkeer bij lagere snelheden minder vervuilt en minder lawaai maakt
  • de meeste verkeersslachtoffers in Amsterdam met een lagere snelheid kunnen worden voorkomen

 

and request

in Amsterdam de maximumsnelheid te verlagen naar 30km/u.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-21 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 

History

Signatures

Updates

Fietsersbond: 30km/u kan fietsers benadelen

In het blad van de Fietsersbond in Amsterdam formuleert Gerrit Faber de bezwaren die de Fietsersbond heeft tegen het invoeren van 30km/u in Amsterdam. Ja, het maakt het dan wel mogelijk om de scooter naar de rijweg te sturen.

+Read more...

Maar:   Alles maximaal 30 km maken is op zich natuurlijk goed voor de verkeersveiligheid, mits er geen fietspaden worden weggehaald. En dat laatste is een groot risico, want veel wegontwerpers denken dat in 30 km gebieden fietspaden niet meer nodig zijn. Ten onrechte, want waar veel drukte is door autoverkeer, blijven vrijliggende fietspaden voor onze veiligheid keihard nodig. Als 30 km-bordjes ertoe leiden dat fietsers op de Rozengracht tussen ladende auto’s en scheurende trams door moeten blijven laveren wordt het fietsen een stuk gevaarlijker. Helemaal als elders zelfs fietspaden opgeheven worden. De opvattingen van de politie en het GVB tonen aan dat we niet alle kaarten op dit sympathieke 30km-voorstel moeten zetten. De verkeerspolitie zal eisen dat er alleen bordjes ‘30’ neergezet mogen worden als eerst alle straten zijn voorzien van drempels en andere snelheidsremmers. Maar bij tramrails kunnen geen drempels en op wegen zonder trams is het aanbrengen van drempels een tamelijk dure en langdurige operatie. Het GVB zal zich daar hard tegen verzetten, omdat zij hun bussen niet over drempels willen laten rijden. Bovendien zullen de vervoerders het langzamer rijden van trams en bussen niet accepteren: ze investeren juist vele miljoenen om tram- en buslijnen te versnellen. Langzamer rijden is veiliger voor iedereen, mits je fietsers met vrijliggende fietspaden blijft beschermen tegen in- en uitladende busjes, parkerende auto’s, vuilniswagens en openslaande portieren. Maar voor een echte oplossing van de scooteroverlast moet de minister de snorscooter aanpakken.   Politie en GVB zijn natuurlijk uitvoerders van beleid. Ze bepalen het niet, dat doet de politiek. Alleen we moeten wel vrezen dat politici zich laten adviseren door deze partijen in plaats van dat ze de partijen een ambitieuze doelstelling opgeven. 30km kan gerust zonder snelheidsremmers omdat je door de drukte nu al nauwelijks boven de 30 komt in je auto. Ook zal een klein percentage van brave burgers die wel de snelheid respecteert de rest dwingen 30 te rijden omdat inhalen bijna nergens mogelijk is. Waar dat wel mogelijk is moet dat dan misschien onmogelijk gemaakt worden, in plaats van door drempels. Mooi voorbeeld is hoe bus 21 in de voorheen gevaarlijke Van Hallstraat werkt als snelheidsremmer. De haltes zijn zo aangelegd dat al het verkeer achter de bus moet wachten en niet kan inhalen, zoals vroeger. Geniaal, omdat het werkt. Een lagere maximale snelheid voor het OV zal het OV overigens nauwelijks vertragen. De gemiddelde snelheid wordt vooral bepaald door het stilstaan van het OV, bijvoorbeeld door drukte. Als er minder snelheidsverschillen zijn op de rijbaan dan zit er meer beweging in. Een traag stromende trein gemotoriseerd verkeer, maar het stroomt wel!  

De Oek van de Fietsersbond
2015-02-20

De snelheden nu op een kaartje en in cijfers

Een ambtenaar van de gemeente heeft me een kaartje geleverd met welke snelheden nu gelden in welke straten in Amsterdam. Bij benadering kan je volgens hem ook stellen: - 12-20 km wegen hebben in totaal 160 kilometer lengte- 30 km wegen hebben in totaal 1150 kilometer lengte- 50 km wegen hebben in totaal 670 kilometer lengte- 60 km wegen hebben in totaal 40 kilometer lengte- 70 km wegen hebben in totaal 60 kilometer lengte Met andere woorden, op 770 van de ruim 2000 kilometer weg in Amsterdam (exclusief de 80km en 100km-wegen) geldt een snelheid hoger dan 30. Als je het beperkt tot Amsterdam Centrum dan kom je op: - 14 km aan 12-20 km wegen- 130 km aan 30 km wegen- 45km aan 50 km wegen krap 200km aan wegen.  .

2015-01-28

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'

Volgens de Telegraaf is een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad eens met het voorstel om de maximumsnelheid naar 30km/u te brengen binnen de ring in Amsterdam. Wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft gaat Amsterdam als noodgreep de algehele snelheid voor alle verkeer verlagen naar 30 kilometer per uur. Daarmee worden dagelijks vele duizenden automobilisten gedwongen om langzamer te rijden.

+Read more...

Maar ook verdwijnt het snelheidsverschil met de snorscooter waardoor die zonder extra gevaar tussen de auto’s kan rijden.

Telegraaf: 'Snelheid in Amsterdam naar 30 km/u'
2015-01-07